Rokniskapur

Årsregnskab 2014
Indtæger
Kontingent 5500
Arrangement for medl. 14225
Admin,gebyr,porto renter og afkast 0
Neyst og båd 0
Diverse 0
Regatta 26447
Indtægter ialt   46172   46172
Udgifter
Arrangement for medl. 27437
Admin,gebyr,porto,renter og afkast 3226
Neyst og båd 10726
Diverse 800
Regatta 35881
Udgifter i alt 78070   78070
Underskud 31898
BEHOLDNING 31.12.13 31.12.14
Giro 36210 4620
Nordea 456 456
Investeringskonto 308 0
BG-privat 294 294
Beholdning i alt 37267 5369
Beholdning 31.12.13 37267,21
Beholdning 31.12.14 5369,01
Beholdningen er faldet med -31898
Tórur Johannesen Henning Malmberg Mogens Uldall-Ekman
Kassérer Revisor Revisor

 

 

Årsregnskab 2013
Indtæger
Kontingent 6750
Arrangement for medl. 7276
Admin,gebyr,porto renter og afkast 76
Neyst og båd 0
Diverse 0
Regatta 46440
Indtægter ialt 60541,85 60541,85
Udgifter
Arrangement for medl. 1447
Admin,gebyr,porto,renter og afkast 1174
Neyst og båd 7370
Diverse 1350
Regatta 21745
Udgifter i alt 33086 33086
Overskud 27456
BEHOLDNING 31.12.12 31.12.13
Giro 8729 36210
Nordea 456 456
Investeringskonto 307 308
BG-privat 319 294
Beholdning i alt 9811 37267
Beholdning 31.12.12 9810,79
Beholdning 31.12.13 37266,888
Beholdningen er steget med 27456

 

 

Tórur Johannesen Henning Malmberg Mogens Uldall-Ekman
Kassérer Revisor Revisor