Form. ber. 2013

Generalforsamling FFAV den 16. Marts kl. 15. I Sorø Kultur og fritidscenter

Formandsberetningen

 

Hjertelig velkommen til jer alle. Vi er blevet gode til at holde generalforsamling når vejrberetningen er imod os, men det kan vi ikke gøre noget ved. Men vi kan altid snakke om det. Det hjælper en hel del.

I år var vi blevet enige om i bestyrelsen, at vi ville prioritere samarbejdet med de andre færøske foreninger og prøve at komme hinanden ved på den måde. Og det må siges at være lykkedes. Vi i bestyrelsen og nogle af vores medlemmer er blevet bedre til at bruge Færingehuset i København og ( har jeg lagt mærke til ) også Nordatlantisk brygge, hvor der sker en hel masse, som vi færinger og vores medlemmer burde have interesse i.

Tórur og jeg var i Ballerup til deres fest den 4. Januar i år, hvor der blev danset på livet løs. De tog rigtig godt imod os, og var glade for, at vi kom.

Vi har også fået et godt samarbejde med” Fótatrakk “ som er en forening, der holder til i Færingehuset og deres opgave er at få så mange som muligt at danse færøsk dans, samt give mulighed for at lære kvade og viser udenad.

Samarbejdet med de forskellige foreninger her ved søen er også noget, som vi har prioriteret i år. Det er godt at vi, mindst engang om året, sætter os ned og snakker sammen, så vi ved lidt om, hvad der foregår i de andre foreninger,  og hvilke muligheder, der er hernede.

Vores egne arrangementer er det gået så som så med, det har ikke været den helt store tilslutning, men vi er meget glade for jer, der trofast møder op hver gang. Men vi kunne godt være nogle flere.

Flaggdagin den 25. April er blevet en af vore tilbagevendende begivenheder hvor vi samles i neystinum og hører en tale, spiser god mad og hygger os sammen i en fælles forventning om, at nu er sommeren på vej.

Vi har været ude på landet hos Tórur og Birgitte og slaktet får, men desværre var vi ikke så mange, heller ikke i køkkenet, men vi nåede da at lave blodpølse, hvis jeg husker rigtigt. Et par uger senere blev maden spist, og der blev spillet bingo og hygget.

Det er svært at afse to week-ender i julemåneden til færingeforeningen, så som noget nyt, prøvede vi at holde både juletræsfest og julefrokost samme dag sidste år. Det fungerede godt nok ( selv om vi godt kunne have været nogle flere ) men vores julehilsner var i hvert fald at høre i radioen lige op til jul.

Som noget nyt i år, prøvede vi at holde kyndelsmesse her i huset. Det var meningen at vi skulle danse færøsk dans hele natten efter at vi havde spist os mætte i “ ræst kjøt og súpan “ men vi er jo ved at blive gamle allesammen, så vi var ikke så mange tilbage, at vi kunne slå en ring til sidst.

Til vores Regattaer er det os bestemødre + et par stykker mere,  der holder fanen højt. Vi er meget glade for at ro og hygger os den tid, vi tilbringer sammen med hinanden. Vi er nu blevet opgraderet til at ro som veteraner. Sidste sæsong var der ikke nogen både, der turde ro mod os, så det resulterede i, at vi blev danmarksmestre i færøroning. Det tog vi i stiv arm og var meget glade for vores medaljer og pokaler.

Sidste år fik vi en regatta mere i familien, da nogle unge mennesker i Odense fik lyst til at starte en  prøveregatta sidste år, efter at vores var overstået, og det fungerede fint. De har gode muligheder at ro i kanalen og har fået et godt samarbejde istand med Odense Roklub, og det er også der, at de har hjemme. Vi har lige været til møde inde i færingehuset, hvor vi planlagde sommerstævnerne og der blev det vedtaget at Odense nu er fuldgyldigt medlem, og det betyder så, at der blir givet poeng til robådene på deres regatta også.

Til vores egen regatta prøvede vi også noget nyt i år. Vi bestemte os for at prøve at holde hele regattaen her nede ved søen. Vores udfordringer har altid været, at der skal være stille hernede  kl. 10 om aftenen, så derfor har vi altid lejet os ind andre steder, til at holde festen. Men det lykkedes over al forventning. Vi var dog opmærksomme hele natten igennem og holdt vakt, så festen blev holdt inde i huset her, og ikke udenfor.

Folk var meget godt tilfredse og var glade for, at de ikke skulle være andre steder end her, og der blev også snakket om den fantantisk gode færøske dans, vi havde. Til det havde vi fået besøg af “ vore venner i Fótatrakk “ som sørgede for, at dansen bare kørte, som den skulle. Så vi er meget glade for, at vores samarbejde viser sig at bære frugt.

Men det bedste, der er sket siden sidst, er at vi har købt en ny båd. Vi hørte ad omveje, at Fortuna i Vestmanna var til salg. Den er 10 år gammel, men har kun været i brug i 2 år på Færøerne . Vi gav et bud på den, som var langt under den udbudte pris, og efter et halvt års betænkningstid, ringede de tilbage og sagde, at den var vores for 17.500 kr. Fragten fik vi også forhandlet os til meget billigt, så da båden stod her i Sorø, kostede den foreningen ca. 20.000 kr. Den blev betalt kontant.

Den gamle båd, som er i så dårlig stand efterhånden, at den næppe tåler en reperation mere, har vi udlånt til Sleipnir ( den nye forening i Odense ) mod at de betaler omkostningerne for båden. De er igang med at samle penge ind til at købe en nyere båd fra Færøerne.

Vi, der bruger den nye båd, er meget glade for den, og vi håber stadig på, at vi kommer til at bruge den noget mere i de kommende år, og især med flere besætninger.

Men hvad skulle båden hedde? Her i foreningen har der ikke været tradition for, at bådene kommer til at hedde det samme, så der skulle findes et nyt navn. Men vi ville helst, at navnet skulle have forbindelse til stedet her, og ikke mindst, til de mennesker som har haft betydning for, og givet liv til foreningen. Jeg ved ikke, om I har lagt mærke til det, men vores bådehus hedder “ Sóljan “ Skiltet som står på enden af huset,  troede vi, at Olivar havde lavet i sin tid. Men efter yderligere research har vi så fundet ud af, at det ikke er tilfældet. Det var vist en gammel håndværker, som engang var medlem af foreningen, der lavede det. Og tak for det.

Men i sommers, da vi fik båden, gik Jesper fra bådfarten og malede neystið. Vi har en gammel aftale om, at de maler neystið som en del af lejen. De bruger en lille del af neystet til at have deres ting i.( Det er dem, der har Lille Claus, båden, der sejler rundt på søen om sommeren ). han havde også taget skiltet ned og malet det op, på fineste vis.

Skriv et svar