FORMANDSBERETNING

Formandsberetning 2016

Ja, så er der igen gået et år og vi er igen samlede her i Sorø for at holde vores generalforsamling, og I skal være så hjerteligt velkomne alle sammen.

Tiden går
Selv synes jeg, at vi lige har holdt generalforsamling, så det viser nok, at jeg også er nået i den aldersgruppe, hvor vi synes, at årene går rigtig hurtigt og nærmest flyder forbi os, mens vi er travlt optaget med arbejde og alle de andre gøremål, som nu fylder vores liv. Her er det især er børnebørnene vi er meget optaget af, og jeg registrerer, at mine er ved at vokse sig store – ja endda et par stykker som allerede er vokset mig op over hovedet.

Men selv om vi har travlt – og hvad mig selv angår, så har jeg rigtig kunnet mærke det, det sidste års tid – så bestyrelsen har virkelig bakket mig op. Nogle gange har de taget noget af det arbejde, som jeg skulle lave, når jeg har været meget ophængt med arbejde. Det siger jeg tusind tak for – at I har vist mig den forståelse.

Flagdagen 2015
Kigger vi tilbage på det sidste års tid, så blev der som skik er, lagt ud med at åbne Neystid til Flaggdagin den 25. April. Missionær Hanus Poulsen
holdt talen og der blev serveret smørrebrød med færøsk pålæg. For mig er det en af de vigtigste dage at fejre, og jeg håber derfor, at vi også fremover vil støtte op om denne dag. Den bliver måske også bliver en festlig dag i det officielle Danmark, hvis statsministeren får sin vilje, og der i fremtiden vil blive flaget med de færøske og grønlandske flag på de respektive dage. Men nu må vi se, hvad der sker.

Regattaen
Vores Regatta med kaproning og Danmarksmesterskaber i Færøroning gik også som forventet med alle de aktiviteter som dertil hører, bl.a. med salg af færøsk smørrebrød, kaffe og kager, aftensmad a la Jonny og Rolf og med dans og bar om aftenen i
Kulturhuset. Lodsedler blev der desværre ikke noget af denne gang, da vi har erfaret at det ikke kan betale sig at sælge dem mere, for vi kan ikke få det til at hænge sammen økonomisk. Men tusind tak til Rolf, som har lavet et kæmpe arbejde de sidste mange år med at producere lodsedlerne.

Det manglende fremmøde er også årsag til, at vi ikke har det store overskud som vi plejer at have til regattaen. Så vores muligheder til at tjene penge er meget begrænsede i øjeblikket, og dermed har vi ikke de store muligheder til at forkæle vores medlemmer med billige middage og andet godt.

Bemanding af båden
Sidste år havde vi også problemer med at bemande båden til de forskellige regattaer rundt omkring. Det er især alderen der volder os problemer, det skal forstås på den måde, at vi skal være fra ca. 50 år og opefter for at kunne ro som veteraner, og det krav har vi svært ved at leve op til. Det er ikke alle der er så gamle endnu. Men det er et problem, som vi ikke står alene med. Mig bekendt har næsten alle roforeningerne problemer med at bemande bådene, men måske er der lys forude, da vi har hørt, at dommerne vil indkalde til møde om at gøre det så nemt som muligt, for at kaproningen kan fortsætte uden alle de strenge krav til alderen. Det vigtigste må være, at så mange både som muligt kommer til at ro. Så vi håber på at det lykkes bedre for os i år.

Til at åbne regattaen havde vi fået den færøske præst ved Sorø kirke Lis Samuelsen og det var vi glade for.

Vores gamle medlem Steintor Rasmussen var, traditionen tro, også hernede sidste år og stod for underholdningen om aftenen. Det er altid en succes, men desværre er det sådan, at der ikke er så mange mennesker om aftenen mere, så nu må vi tænke på økonomien også og se, om det er noget vi kan fortsætte med.

Julehilsener
Julehilserne blev også sendt herfra sidste år – 3 stykker i alt blev det vist til. Men vores faste julehilsenoptager Antoinette har meldt fra i år, da hun har små børn og da er lidt mere attraktivt at være i København, hvor der er mange flere børn, så det er forståeligt. Men nu må vi se, om den tradition med at danse om juletræet og sende julehilsner, overlever her i Sorø, eller om det var sidste gang.

Men julefrokosten om aftenen ser ud til at have fundet sit leje med ca. 20 mennesker hver gang. Meget hyggeligt, hvor foreningen står for noget færøskt pålæg, og så har dem, der møder op, noget med også, altså en slags sammenskudsgilde. Der er også plads til nogen flere.

Neystid
Bådhuset trænger til en renovering, og noget af det skal gøres nu, hvis vi som roere skal kunne bruge huset. Det er et punkt som vi hele tiden vender tilbage til – og alligevel ser det ud til at være svært at gå igang med arbejdet, og ikke mindst at finde folk til at udføre det. Oveni det har vi to både stående i neystid, hvoraf den gamle gule båd er den ene, og den trænger også til en del renovering. I bestyrelsen er vi ikke altid helt enige om hvad der skal ske med den, men det er jo flertallet, der bestemmer, og sådan skal det være.

Nyt tiltag
Som noget nyt har Daniel og Jens Kristian startet et tiltag op, hvor de inviterer os til at komme her i huset for at spise færøsk mad. Det er et super tiltag som går rigtig godt.
Vi har været her to gange og der er rift om pladserne, så det kan godt lade sig gøre at samles her, hvis vi bare finder det rigtige tiltag. Så det siger vi tusind tak for.

Vi i bestyrelsen er igang med at planlægge Flagdagen, som bliver holdt den 24. april denne gang, da det er en søndag, hvor det måske er bedre til at samle folk, end mandag aften. Vi vil meget gerne mødes til en gudstjeneste, men det kan ikke blive i Sorø, da præsten er forhindret. I stedet bliver det i Tystrup kirke kl. 14.

Og så til sidst vil jeg huske jer på vores hjemmeside, som kører upåklageligt. Det er vi glade for, så husk at gå ind og se hvad der foregår her i foreningen og også i de andre foreninger.

Dette var ordene for i dag og fortsat god dag til jer alle. Tak.

IMG_1039

Regattaen 2015

Comments are closed.