Generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2019

Den 9 marts kl. 15.00 på værkerne Frederiksvej 27,1 sal i Sorø.

 

Dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af 2 stemmetællere
 3. Formandsberetning.
 4. Fremlæggelse af revideret regnskab
 5. Vedtægtsændringer.
 6. Næste års kontingent.
 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter.
 8. Valg af medlemmer og suppleanter til:
 9. Fest- og kulturudvalget
 10. Både- og husudvalget.
 11. Valg af 1 medlem og 1 suppleant til dommerkomiteen.
 12. Valg af revisorer og suppleant.
 13. Indkomne forslag.

 

 

Alle medlemmer kan indsende forslag til behandling på generalforsamlingen. Disse skal være skriftlige og være formanden i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen. Kontakt til formanden på mail helenakrunufjall@live.dk

 

På bestyrelsens vegne

Daniel

 

 

 

Efter generalforsamlingen er der middag. Menuen er følgende.

 

Rast kød og suppe / Rast kjøt og súpan. En snaps er med i prisen.

Selvfølgeligt er der kaffe og noget sødt efter maden.

 

Pris for medlemmer 250,00 kr. pr person.

Pris for ikke medlemmer 350,00 pr. person.

 

Øl, sodavand, 1 snaps og 1 glas vin 10,00 kr. stk.

 

Tilmelding til middagen senest den 5 marts 2019 til Daniel på danjoen@gmail.com

Skriv et svar