Regler for roning

 

 

Regler for mesterskabet i roning i færøske både uden for Færøerne

 

 

 • 1.  Der afholdes et mesterskab i kaproning i færøske både blandt interesserede klubber og foreninger i Norden uden for Færøerne.

 

 • 2. Foreninger i de nordiske lande kan deltage i mesterskabet.

 

 • 3. Der er 5 stævner der giver point til mesterskabet i kaproning i færøske både uden for Færøerne. De er hos regattaen i Odense, Tvørabáturin regattaen, regattaen i Ishøj, Knørrur regattaen og regattaen i Sorø.

Både skal have deltaget i mindst 3 ud af 5 stævner for, at kunne opnå mesterskabet.

 

 • 3, stk. 2. De pointgivende roninger bliver roet i denne rækkefølge: Odense, Nordhavnen, Ishøj, Hvidovre og Sorø.

Andre roninger kan lægges til disse roninger, efter komiteens nærmere bestemmelser herom.

Hvis plads og/eller antal af både gør det nødvendigt, vil der blive roet i indledende heat. Til finaleheatet vil de to bedste både fra hvert heat gå videre.

 

 • 3, stk. 3. En ny regatta vil kunne søge til komiteen, om at blive pointgivende efter 1 år.

 

 • 4. Disse stævner skal senest 1. april meddele komiteen hvornår stævnerne skal afholdes.

 

 • 5. Roere på drenge og pige både skal være fyldt 14 år senest ved afviklingen af den aktuelle regatta.

Drenge/pige ændres til: ”Åben gruppe-kvinder eller mænd”

 

 • 5, stk. 2. Alderskrav for mænd og kvinder (oldboys/oldgirls) er, at alle roere er mindst 30 år ved afviklingen af den aktuelle regatta. Som forsøg i 2020 sættes alderen ned til 28 år.

Oldboys/oldgirls ændres til: ”Masters – kvinder eller mænd”

 

 • 5, stk. 3. Alderskrav for veteranmænd og veterankvinder er, at alle roere er mindst 45 år ved afviklingen af den aktuelle regatta.

 

 

 • 5, stk. 4. Ved særlige forhold kan der søges dispensation for alder. I tilfælde af, at en båd med dispensation vinder et stævne, vil båden få tildelt 0 point, men får medaljerne.

 

 • 5, stk. 5 Hvis der kun er én båd tilmeldt i en klasse, kan roning alligevel gennemføres med én båd, evt. i et sammenlagt heat. En båd skal gennemføre roningen for at få point.

 

 • 6. Klubberne tilmelder både og oplyser for hver båd navn og kontaktinformation til bådformand.

Både der skal deltage til et stævne skal tilmeldes til dommerkomiteen senest 10 dage før det pågældende stævne. Det påligger bådformanden, at alle roere er tilmeldt inden fristen med navn og fødselsdag. Fristen for tilmelding af roere er stævnedagen kl. 12. Man kan tilmelde flere roere end de som skal ro (bruttotrup).

 

 • 7. Længden af målet bør være 1000 meter, dog kan der laves undtagelser hvis omstændighederne ikke tillader 1000 meter.

 

 • 8. Kompetente startdommere skal sørge for, at stævnet ligger lige på alle de deltagende både, da der bliver startet. Alle både og besætninger skal lystre startdommeren og hoveddommeren. Hvis en besætning kommer for sent til start målet kan startdommeren starte når de andre både er klar. Før starten skal startdommeren råbe højt og tydeligt “KLAR”.

Der kan benyttes fast start, startdommeren kan i de enkelte tilfælde afgøre om der skal bruges løs start.

 

 • 8, stk. 2. Regler for advarsler.

Advarsler bliver givet hvis en båd ikke lystrer startdommeren eller hoveddommeren.

Hvis en båd skaber sig fordel ved, at have fart på båden, før der bliver startet (tyvstart).

Hvis en båd under selve roningen går ud af sin bane, og lægger sig ind i en andens båd bane.

Hvis en styrmand/kvinde rejser sig under selve kaproningen.

 

 • 8, stk. 3. Bliver disse regler ikke overholdt, får båden et gult eller rødt kort. 2 gule kort giver 1 rødt, de gule kort følger fra regatta til regatta, i den indeværende sæson. Får en båd et rødt kort, så bliver den ekskluderet fra roningen denne dag. Men møder så til næste regatta uden kort i hånden.

 

 • 8, stk. 4. Gule og røde kort skal meddeles umiddelbart efter roningen samt skrives på den officielle resultattabel, som rundsendes efter stævnet. Overholdes disse krav ikke, bortfalder kortet.

 

 • 9. Hvis en båd får ødelagt årer eller humlebånd uden at det er sket ved sammenstød skal roningen fortsætte uden at blive forsinket af dette.

Hvis en båd kommer ud for dette uheld, og ikke har tænkt sig at fortsætte roningen skal besætningen blive siddende i båden og ikke forstyrre de andre både og dommeren.

Hvis disse regler ikke bliver overholdt kan startdommeren nægte båden at starte ved omroning.

 • 10. Både der følger med i roningen må ikke komme ind i ro-området. Hoveddommeren har pligt til, at sørge for at dette bliver overholdt.

 

 • 11. Den båd der først krydser mållinjen vinder. Hvis roningen er så tæt, at dommeren ikke kan afgøre hvem der først krydser mållinjen ved målfoto skal der ros om mellem disse både. Hvis en besætning nægter, har den anden båd vundet. Både der ligger lige efter 1.pladsen får samme placering og pointtal, og pointtal for de lavere placeringer falder således bort.

 

 • 11, stk. 2. Regattaerne har pligt til at optage mållinjen.

 

 • 12. Komiteen har pligt til at give de enkelte foreninger resultatet og pointtal efter roningen, senest 72 timer efter regattaerne har været afholdt. Samme pligt har de enkelte regattaer.

 

 • 13. Pointerne bliver givet på denne måde. Båd nr. 1 får 4 point, båd nr. 2 får 3 point, båd nr. 3 får 2 point, båd nr. 4 får 1 point. Både efter nr. 4 får ingen point. Har flere både samme pointtal vil den båd der klarer sig bedst på den sidste roning blive mestre.

 

 • 14. Komiteen skal mødes senest 1. april. Det er op til den enkelte klub, at vælge deres repræsentant og suppleant i komiteen.

 

 • 15. Disse regler kan kun ændres ved enighed i komiteen.

 

 • 16. Dommerkomiteen skal virke som klageinstans og højeste myndighed på regattaerne. Komiteen skal sættes af en rokyndig fra hver klub. Dog må den rokyndige ikke være aktiv roer. Kan en af klubberne ikke stille med en passiv rokyndig, kan denne ikke være formand for komiteen. Ved stemmelighed har formanden afgørende stemme.

 

(Således vedtaget 05/10 – 2019.)