Rokniskapur

      Årsregnskab 2014      
                 
                 
Indtæger              
Kontingent         5500    
Arrangement for medl.         14225    
Admin,gebyr,porto renter og afkast     0    
Neyst og båd         0    
Diverse           0    
Regatta           26447    
                 
Indtægter ialt         46172   46172
                 
Udgifter                
Arrangement for medl.         27437    
Admin,gebyr,porto,renter og afkast     3226    
Neyst og båd         10726    
Diverse           800    
Regatta           35881    
                 
Udgifter i alt         78070   78070
                 
Underskud             31898
                 
                 
                 
                 
BEHOLDNING         31.12.13   31.12.14
                 
                 
Giro           36210   4620
Nordea           456   456
Investeringskonto         308   0
BG-privat           294   294
                 
Beholdning i alt         37267   5369
                 
Beholdning 31.12.13         37267,21    
Beholdning 31.12.14         5369,01    
                 
Beholdningen er faldet med       -31898    
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
Tórur Johannesen     Henning Malmberg   Mogens Uldall-Ekman
Kassérer       Revisor     Revisor  
                 

 

 

      Årsregnskab 2013        
                   
                   
Indtæger                
Kontingent         6750      
Arrangement for medl.         7276      
Admin,gebyr,porto renter og afkast     76      
Neyst og båd         0      
Diverse           0      
Regatta           46440      
                   
Indtægter ialt         60541,85   60541,85  
                   
Udgifter                  
Arrangement for medl.         1447      
Admin,gebyr,porto,renter og afkast     1174      
Neyst og båd         7370      
Diverse           1350      
Regatta           21745      
                   
Udgifter i alt         33086   33086  
                   
Overskud               27456  
                   
                   
                   
                   
BEHOLDNING         31.12.12   31.12.13  
                   
                   
Giro           8729   36210  
Nordea           456   456  
Investeringskonto         307   308  
BG-privat           319   294  
                   
Beholdning i alt         9811   37267  
                   
Beholdning 31.12.12         9810,79      
Beholdning 31.12.13         37266,888      
                   
Beholdningen er steget med       27456      
                   

 

 

Tórur Johannesen     Henning Malmberg   Mogens Uldall-Ekman
Kassérer       Revisor     Revisor